mandag 25. mai 2015

Studentevaluering

Vi håper inderlig at du vil sette av noen få minutter til å gi oss en tilbakemelding på studiet. Det kan hjelpe kommende studenter :-)

Skjemaet ligger her:
https://docs.google.com/forms/d/1fF5QyDdsBMFdBluTU0CCl6UIXAVSDX7w5faMLfuvO7w/viewform?usp=send_form


Hilsen
Odd og Per Harald

søndag 10. mai 2015

Informasjon om tilbakemeldinger på eksamensmappen og muntlig eksamen

Hei!

Under følger informasjon som jeg har fått av eksamenskontoret, flettet med egne innspill:

  • Vi får ikke gi ut noen karakterer før de blir bekjentgjort på StudentWeb
  • Sensurfrist for eksamensmappen er 26. mai. Studentene kan se sensuren på eksamensmappen i StudentWeb, senest i løpet av 28. mai
  • Mappeeksamen må være bestått for at studenten skal kunne framstille seg for muntlig eksamen

  • Resultatene fra muntlig eksamen, registreres i Felles studentsystem FS. FS slår sammen de to resultatene, og samlet resultat publiseres i StudentWeb (delresultatene vil også være synlige)
  • Det er opp til oss sensorer om vi ønsker å oppgi sensurresultat på muntlig til hver enkelt kandidat etterhvert, eller til alle kandidater samlet. Det har vi ikke snakket om eller tatt stilling til ennå.
  • Kandidater som ønsker begrunnelse på muntlig, må anmode om det umiddelbart etter at sensuren er bekjentgjort

Mvh
Per Harald

søndag 3. mai 2015

Aktuelle temaer, muntlig eksamen

Jeg har nå publisert en 2015-versjon av aktuelle temaer til muntlig eksamen:Vil minne om at spørsmålene kun er veiledende og IKKE en kontrakt for hva dere blir spurt om på muntlig.

Oversikten vil bli oppdatert frem til den 1. juni.