onsdag 25. mars 2015

Nå begynner det å haste...

Jeg vil minne om at det er på høy tid å starte med eksamensoppgaven "Mappeoppgave 2 - IKT-basert internasjonalt samarbeid" (til de som ikke har startet).

Veilederne, Odd Eriksen og Hilde Øen, har lagt til rette ved bl.a. å finne partnere i utlandet.

Det er imidlertid en forutsetning ved prosjekter over avstand (internasjonale prosjekter), at kontakten blir etablert og vedlikeholdes til prosjektet er avsluttet.

Jeg har fått tilbakemelding om at det er få som har startet på oppgaven og opprettet kontakt. Skal det la seg gjøre å gjennomføre, må kontakten opprettes og oppgaven følges opp, så fort som mulig.

I denne oppgaven er det to dokumenter å se til:

Ved spørsmål, kontakt odd.eriksen (at) hiof.no


Hilsen
Per Harald

torsdag 19. mars 2015

Ikke samling uke 13, men utvidet ukesoppdrag. Se semesterplanen

Ukesoppdraget er mer omfattendende i uke 13 fordi det erstatter samlingen mandag 23/3. Det bør absolutt gjøres for å oppnå læringsutbyttet.

Det er samlet i eget dokument:
https://docs.google.com/document/d/1DQXBg7OISEEC_Umk11oAPot0WfbH-JWw9ASx8ZGR6kA/edit?usp=sharing

Hilsen
Per Harald

tirsdag 10. mars 2015

Besøk på samlingen, mandag 16.03.15

Hei!

Jeg vil anbefale sterkt å møte opp på Remmen på mandag. Det vil gi et større utbytte enn å følge opptaket i ettertid.


Vi får besøk av Ellen Romstad (les mer på http://www.facebook.com/l1ellen) som er anerkjent for sin bruk av iPad i læringssammenheng. Hun har bl.a. laget en modell for vurdering av apper.

For å få maksimalt utbytte av økta, ta med iPad og legg inn appen og "Showbie".


Dere skal koble dere opp mot en "klasse" inni denne tjenesten. Da trenger dere en kode, og det er: MCJNY

onsdag 4. mars 2015

Ombytting på semesterplanen

Jeg har blitt nødt til å bytte om på to samlinger fordi den som skulle komme mandag 9/3, ikke kunne komme denne dagen likevel. Samlingen 9/3 har derfor byttet plass med samlingen mandag 13/4. Ta en kikk på semesterplanen :-)