tirsdag 23. april 2013

Digital fortelling og opphavsrett

Som nevnt er det viktig å ha kontroll på opphavsrett i forhold til den digitale fortellingen. Jeg minner derfor om en presentasjon som ble brukt under høstsemesteret (2012) på IKT for lærere.

https://docs.google.com/presentation/d/1_zAtdiCn8gah6MFC3StgN55CT3xvW0a7uKYyTiusZso/edit?pli=1#slide=id.g32ac4c94_1_0

Per Harald

mandag 15. april 2013

Minner om forberedelse til muntlig eksamen på samlingen i morgen, 16.04.13

Status på arbeidskravene per 15.04.13

Nå er en ny oversikt publisert i Fronter (mappen "Fagstoff").

Vær klar over at det også er krav til lengde på gruppeinnleggene. Var tre stk. som ikke oppfylte kravet. Det er lagt inn som kommentar under blogginnlegget.

Ellers er flere i ferd med å få fullt pott på arbeidskravene. Det kan jo også være lurt siden fristen nærmer seg.

VIKTIG MELDING: Det blir IKKE publisert noen ny oversikt før fristen går ut. Dere må selv sørge for at dere har innfridd kravene innen fristen.


Mvh
Per Harald