onsdag 23. april 2014

Takk for innsatsen denne våren!

Hei,
Da har vi hatt den siste undervisningen  i dette semesteret. Vi lærere takker for samarbeidet og for innspillene dere kom med i studentevalueringen. Undersøkelsen ligger på Frontersiden, hvis dere vil se resultatet. Der ligger også listen til muntlig eksamen. Vi sees i juni! Per Harald, Rolf og Odd