torsdag 23. mai 2013

Sensureringen av mappeoppgavene

Jeg var litt rask med forrige melding om når dere får karakteren på mappeoppgavene..Vi kommer til å følge praksis fra tidligere. Det er at dere får opplyst karakteren på mappen sammen med karakteren på muntlig. På den måten påvirkes ikke den muntlige prestasjonen av den karakteren dere har fått på mappen. Det jeg kan si er at alle har bestått mappeeksamen.
På muntlig vil vi gi dere karakterene direkte til lunsj og ved slutten av dagen, for de som har vært inne. Det er anledning til å be om begrunnelse og evt. klage på mappekarakteren etter muntlig. Mappekarakteren teller 30%, mens muntlig teller 70%.
Når dere forbereder dere til muntlig, så kan dere tenke på at dere kan innlede i ca. 5 minutter om erfaringer og tanker rundt den digitale fortellingen, så vil vi snakke om noen av de temaene som har vært sentrale i studiet, og dere kan også få noen spørsmål om ulike sider ved de to andre mappeoppgavene. Ta kontakt med meg på e-post eller 99281002, hvis dere har spørsmål. Lykke til!ODD

onsdag 8. mai 2013

Hei, studenter på IKT102!
Nå er vi i gang med sensureringen av mappeoppgavene. Vi skal ha samsensur 23.5.13, og i etterkant av dette kan dere se delkarakteren på Studweb. Etter muntlig vil de to karakterene bli slått sammen slik studieplanen sier.

Her er lista over tider for muntlig eksamen. Fint hvis dere sjekker at jeg har fått med alle og at dette ser greit ut. Jeg har forsøkt å få gruppene inn samme dag. Lykke til! ODD