tirsdag 27. november 2012

Velkommen til vårsemesteret 2013!

Hei, alle nye studenter på IKT for lærere, Emne 102!
Undervisningen starter 15.1.13 - kl. 17.15 - 20.00 på  rom G1-078. Vi har undervisning stort sett hver tirsdag fra kl. 17.15 til 20.00 og noen torsdager (Se semesterplanen). Vi vil også prøve ut noe nettbasert samarbeid og veiledning i løpet av vårsemesteret.
vennlig hilsen
Per Harald Vik-Haugen og Odd Eriksen