tirsdag 26. mars 2013

IKT og skoleutvikling

Hei,
God påske! Og så minner jeg om undervisningen 2. april: "IKT og skoleutvikling" ved Trond Gunnesen, rektor ved Rød skole, Onsøy i Fredrikstad. Husk at de samlingene som tar opp andre tema enn mappeoppgaver og arbeidskrav er svært aktuelle som grunnlag for samtalen på muntlig eksamen! ODD

søndag 17. mars 2013

Vennligst kom med tilbakemelding angående samling 16.04

Hei!

Vi har mulighet til å tilpasse semesterplanen noe, i forhold til det som er satt opp. Vi ønsker derfor en tilbakemelding om hva dere synes om samlingen den 16/4.

Temaet er: "Dataspill i fritid og skole". Vi ba om muntlig tilbakemelding på dette på en samling, men siden noen ikke var der, kan alle her få muligheten til å uttale seg.

Det er fint hvis dere kan gi en tilbakemelding på følgende spørsmål:
  • Ønkser dere å beholde det oppsatte temaet, "Dataspill i fritid og skole", eller er det andre temaer dere ønsker i stedet?
Tilbakemeldingene skrives som kommentarer til dette innlegget.

Hilsen
Per Harald

fredag 15. mars 2013

Status arbeidskrav

Nå er det publisert en oversikt i Fronter (mappen "Fagstoff") som viser status på alle studentene i forhold til arbeidskravene (per 15.03.13).

Den vil bli oppdatert når fristen nærmer seg.

Det er noen som har en jobb å gjøre, så stå på :-)


Hilsen Per Harald

torsdag 14. mars 2013

Samling, 19.03.13

Semesterplanen er nå oppdatert og justert i forhold til denne samlingen.

Det er verdt å merke seg at de som deltar under denne samlingen, samtidig får bestått på arbeidskravet om wiki og samarbeidslæring.

De som ikke kan møte, får en oppgave knyttet til samme tema som må gjennomføres på egenhånd.

mandag 11. mars 2013

Eksamensdato: Innlevering av mappeoppgavene

Hei! Dere skal levere inn de tre mappeoppgavene i eksamensmappen innen
kl. 12.00 torsdag 2. mai. (Fristen er så tidlig på dagen for at vi skal kunne hjelpe dere, dersom noe går galt i innleveringen.)
Arbeidskravene skal være levert/ferdigstilt 26.april. ODD

tirsdag 5. mars 2013

Eksamensdato - muntlig eksamen

Vi har  fått beskjed fra Eksamenskontoret om at endelig eksamensdato for muntlig blir 4. -6- juni. Det blir lagt ut en navneliste etter hvert, men dere kan da også bytte innbyrdes. ODD