mandag 23. februar 2015

Info om Mappeoppgave 2: Internasjonalt prosjekt

Hei! Jeg har lagt ut en oversikt i Fronter over det vi vet om prosjektene så langt. Sjekke denne og oppdater oss, hvis noe er endret. Ta også kontakt for veiledning, hvis dere har behov for det. Her er ellers noen tips til innholdet i rapporten dere skal skrive. ODD

Her er presentasjonen til Magnus, 23.02.15

mandag 9. februar 2015

Mulighet for kompetanseheving på Smartboard (Notebook). Meld din interesse...

I forbindelse med mappeoppgave 1 (undervisningsopplegget), ønsker noen å bruke Notebook-filer som egenprodusert innhold i undervisningsopplegget.

I den forbindelse har vi muligheten til å leie inn en dyktig dame, Hanne Wågsås, som kan kjøre en kompetansehevingsøkt med de som er interessert. Hun er lærer ved Halden kommunale kompetansesenter og har blitt kåret til norgesmester i Smartboard av Smartskole (http://www.halden.kommune.no/aktuelt/nyheter/Sider/Norgesmester-i-Smart-board.aspx)

Det bør være et visst antall for at vi setter opp økta (minimum 10 personer). På samlinga 09.02, var det seks personer som meldte sin interesse.

Dag og tidspunkt er ikke bestemt, men det vil bli avtalt etter at jeg har fått nok interesserte.

Derfor, meld din interesse i dette Google-skjemaet (også de som meldte seg som interesserte på samlingen 09.02):

http://goo.gl/forms/trke6T0zbY