søndag 19. januar 2014

Presentasjoner fra oppstarten er lagt ut i Fronter-rommet

Både presentasjonen til Odd Eriksen og Per Harald Vik-Haugen er publisert i Fronter: