torsdag 24. januar 2013

Angående blogginnlegg og kommentarer knyttet til arbeidskravet

Blogginnlegg og kommentarer dere produserer i ukesoppdragene, kan dere bruke som en del av arbeidskravet om blogg.

Da må dere poste en kopi på gruppebloggen og "underskrive" med navn(ene). Sett gjerne inn linken til den eksterne siden, slik at det går an å lese innlegget/kommentaren i kontekst.

lørdag 19. januar 2013

Angående samling 22.01.13

Semesterplanen er oppdatert med refleksjonsoppgaver og bakgrunnsstoff som det kan være nyttig å ha sett på før samlingen.

Vel møtt!

Per Harald

torsdag 17. januar 2013

Angående ukesoppdrag, uke 3:Testing av nettbaserte samskrivings- og kommunikasjonsverktøy

Nå er alle som var på samlingen (15.01.13), og satt seg opp på gruppe, blitt invitert inn i gruppebloggen via mailadressen dere oppga.

Jf. oppdraget på semesterplanen:

"Studentene tester nettbaserte samskrivingsverktøy og kommunikasjonsformer ved hjelp av verktøy som Adobe Connect, Skype, Fronter, Windows Live, Lync, Google Hangouts, Google Disk og evt. egne forslag. En kort evaluering av hvordan verktøyene fungerte og en vurdering av nytteverdien publiseres på gruppebloggen."

De som evt. ikke er lagt til, kan enten melde fra på perhvh(at)gmail.com, eller melde fra på neste samling, 22.01.13.

Per Harald