onsdag 28. mai 2014

Muntlig eksamen

Kjære IKT-studenter! Nå nærmer det seg muntlig eksamen. Vi som skal sensurere gleder oss til å møte dere igjen til en samtale om de viktigste temaene vi har arbeidet med denne våren. Opplegget blir slik at dere kan starte samtalen med å trekke fram en erfaring eller refleksjon knyttet til arbeidet med mappeoppgavene. Etter 5 - 6 minutter vil vi så dreie samtalen over på andre tema. Viktig at dere sjekker studentlista for muntlig på Fronter, slik at dere ser om det  blir endringer. Det er et par små forskyvninger på gang, fordi noen har trukket seg. Lykke til med eksamen. Samlet karakter og de to delkarakterene får dere på StudWeb ganske raskt etter siste eksamensdag. ODD