tirsdag 16. desember 2014

Velkommen til vårsemesteret 2015!

Denne informasjonssiden for emnet IKT 102 er nå under arbeid. Vi oppdaterer fortløpende informasjon om vårsemesteret. Har du spørsmål, så kontakt perharald  (alfakrøll) vik-haugen.no
.

onsdag 4. juni 2014

onsdag 28. mai 2014

Muntlig eksamen

Kjære IKT-studenter! Nå nærmer det seg muntlig eksamen. Vi som skal sensurere gleder oss til å møte dere igjen til en samtale om de viktigste temaene vi har arbeidet med denne våren. Opplegget blir slik at dere kan starte samtalen med å trekke fram en erfaring eller refleksjon knyttet til arbeidet med mappeoppgavene. Etter 5 - 6 minutter vil vi så dreie samtalen over på andre tema. Viktig at dere sjekker studentlista for muntlig på Fronter, slik at dere ser om det  blir endringer. Det er et par små forskyvninger på gang, fordi noen har trukket seg. Lykke til med eksamen. Samlet karakter og de to delkarakterene får dere på StudWeb ganske raskt etter siste eksamensdag. ODD

onsdag 23. april 2014

Takk for innsatsen denne våren!

Hei,
Da har vi hatt den siste undervisningen  i dette semesteret. Vi lærere takker for samarbeidet og for innspillene dere kom med i studentevalueringen. Undersøkelsen ligger på Frontersiden, hvis dere vil se resultatet. Der ligger også listen til muntlig eksamen. Vi sees i juni! Per Harald, Rolf og Odd

mandag 31. mars 2014

IKT og skoleutvikling

Forelesningen fra rektor Trond Gunnesen vil trolig vare til ca. 19.00. Etter det kan gruppene få veiledning av meg og jobbe med mappeoppgavene.ODD

torsdag 27. mars 2014

Eksamensinnlevering

Hei,
Det er laget eksamensinnleveringsmapper i Fronter. Mappene er åpne fra nå og  til 2. mai kl. 12.00. Dere kan endre på innholdet helt fram til mappene stenger. To av oppgavene er gruppeinnleveringer. Veiledning til gruppeinnlevering ligger som melding i Fronterrommet. ODD

onsdag 26. mars 2014

To viktige samlinger

Hei! Vi har to samlinger med gjesteforelesere foran oss nå: 27.3. skal doktorgradsstipendiat  Maja Michelsen snakke om elevers bruk av sosiale medier og spill i fritid og skole. 1.4. kommer rektor Trond Gunnesen fra Rød skole i Onsøy for å snakke om IKT og skoleutvikling: Hvordan kan skoler lykkes med integrering av digitale verktøy og medier i undervisning og læring? Begge disse samlingene er viktige som del av grunnlaget for samtaler på muntlig eksamen. ODD

mandag 24. mars 2014

Husk å lage et oversiktsdokument for arbeidskravet om "Bruk av refleksjonsblogg"


Når det gjelder arbeidskravet om «Bruk av refleksjonsblogg» er det fint om dere lager et dokument med lenke til blogginnleggene og de 10 kommentarene som dere har skrevet. Dette dokumentet kan dere laste opp under innlevering i Fronter. Det gjør det enklere for oss lærere å få oversikt over det arbeidet som dere gjør her.

mandag 24. februar 2014

Samlingen tirsdag 25.02.14

Ønsker alle velkommen til samlingen tirsdag 25.02.14 kl. 17.15-20.00.

Denne gangen får vi besøk av Pål André Ramberg som er inspektør på Fredrik II v.g.s. i Fredrikstad. Han har hatt, og har, en sentral rolle i skolens satsning på iPads til både lærere og elever. Han kommer for å dele sine erfaringer og refleksjoner knyttet til læring, nettbrett og digitale verktøy generelt. Anbefales :-)

Til gjerne med nettbrett der du har tilgang til å laste ned og installere apper.

Vel møtt!


Hilsen
Per Harald

Dato for muntlig eksamen

Hei,
Det er avklart at det blir muntlig eksamen  tirsdag  10.6, onsdag 11.6. og torsdag 12.6.14. ODD

torsdag 20. februar 2014

Tid for muntlig eksamen

Hei,
I samråd med Eksamenskontoret og med hensyn til muligheter for ekstern sensopr, har vi kommet fram til at eneste mulige uke for muntlig er uke 24. Da unngår vi kollisjoner med andre eksamener.
Eksamen vil gå over tre dager i denne uka. Dagene fastlegges ganske snart. Vi setter så opp en liste, og dere kan evt. bytte innbyrdes. Ta kontakt hvis du har spørsmål om eksamen. ODD

mandag 10. februar 2014

Oversikten over de internasjonale prosjektene

Hei, Jeg har laget et dokument i Fronter. Der legger jeg inn prosjektbeskrivelsene for internasjonale prosjekter etter hvert som jeg får dem inn. ODD

fredag 7. februar 2014

Om veiledningen tirsdag 11.2.14

Hei! På semesterplanen ser dere hvordan dere kan få kontakt med Rolf og meg hvis dere ønsker veiledning på mappeoppgavene på nett på tirsdag. ODD

tirsdag 4. februar 2014

Arbeidsoppgave om digitale fortellinger

Hver gruppe velger seg en digital fortelling som de skal analysere ut fra følgende vurderingskriterier. Dere kan velge mellom følgende digitale fortellinger:Det er fint om gruppen forsøker å samskrive vurderingene i et eget dokument. Legg gjerne kommentarene ut på YouTube etterpå. Det er fint for andre å få tilbakemelding på det arbeidet de har gjort. Planen er at de beste fortellingene som dere lager blir publisert i tilknytning til boken om digitale fortellinger.

For å komme i gang med det praktiske arbeidet anbefaler vi at du kikker på denne siden.
Du kan også låne boken om digitale fortellinger i skolen på biblioteket i Halden. Jeg tror også det finnes noen eksemplarer i bokhandelen som selges til en rimelig pris.  

søndag 19. januar 2014

Presentasjoner fra oppstarten er lagt ut i Fronter-rommet

Både presentasjonen til Odd Eriksen og Per Harald Vik-Haugen er publisert i Fronter: