onsdag 27. november 2013

Velkommen til vårsemesteret 2014

Hei, nye studenter på IKT for lærere 102! Nå begynner planene for våren å ta form. Her finner dere oversikt over mappeeksamen og arbeidskravene, og vi er snart klare med semesterplanen. Ta kontakt med meg (odd.eriksen@hiof.no) hvis dere har spørsmål.

torsdag 23. mai 2013

Sensureringen av mappeoppgavene

Jeg var litt rask med forrige melding om når dere får karakteren på mappeoppgavene..Vi kommer til å følge praksis fra tidligere. Det er at dere får opplyst karakteren på mappen sammen med karakteren på muntlig. På den måten påvirkes ikke den muntlige prestasjonen av den karakteren dere har fått på mappen. Det jeg kan si er at alle har bestått mappeeksamen.
På muntlig vil vi gi dere karakterene direkte til lunsj og ved slutten av dagen, for de som har vært inne. Det er anledning til å be om begrunnelse og evt. klage på mappekarakteren etter muntlig. Mappekarakteren teller 30%, mens muntlig teller 70%.
Når dere forbereder dere til muntlig, så kan dere tenke på at dere kan innlede i ca. 5 minutter om erfaringer og tanker rundt den digitale fortellingen, så vil vi snakke om noen av de temaene som har vært sentrale i studiet, og dere kan også få noen spørsmål om ulike sider ved de to andre mappeoppgavene. Ta kontakt med meg på e-post eller 99281002, hvis dere har spørsmål. Lykke til!ODD

onsdag 8. mai 2013

Hei, studenter på IKT102!
Nå er vi i gang med sensureringen av mappeoppgavene. Vi skal ha samsensur 23.5.13, og i etterkant av dette kan dere se delkarakteren på Studweb. Etter muntlig vil de to karakterene bli slått sammen slik studieplanen sier.

Her er lista over tider for muntlig eksamen. Fint hvis dere sjekker at jeg har fått med alle og at dette ser greit ut. Jeg har forsøkt å få gruppene inn samme dag. Lykke til! ODD

tirsdag 23. april 2013

Digital fortelling og opphavsrett

Som nevnt er det viktig å ha kontroll på opphavsrett i forhold til den digitale fortellingen. Jeg minner derfor om en presentasjon som ble brukt under høstsemesteret (2012) på IKT for lærere.

https://docs.google.com/presentation/d/1_zAtdiCn8gah6MFC3StgN55CT3xvW0a7uKYyTiusZso/edit?pli=1#slide=id.g32ac4c94_1_0

Per Harald

mandag 15. april 2013

Minner om forberedelse til muntlig eksamen på samlingen i morgen, 16.04.13

Status på arbeidskravene per 15.04.13

Nå er en ny oversikt publisert i Fronter (mappen "Fagstoff").

Vær klar over at det også er krav til lengde på gruppeinnleggene. Var tre stk. som ikke oppfylte kravet. Det er lagt inn som kommentar under blogginnlegget.

Ellers er flere i ferd med å få fullt pott på arbeidskravene. Det kan jo også være lurt siden fristen nærmer seg.

VIKTIG MELDING: Det blir IKKE publisert noen ny oversikt før fristen går ut. Dere må selv sørge for at dere har innfridd kravene innen fristen.


Mvh
Per Harald

tirsdag 26. mars 2013

IKT og skoleutvikling

Hei,
God påske! Og så minner jeg om undervisningen 2. april: "IKT og skoleutvikling" ved Trond Gunnesen, rektor ved Rød skole, Onsøy i Fredrikstad. Husk at de samlingene som tar opp andre tema enn mappeoppgaver og arbeidskrav er svært aktuelle som grunnlag for samtalen på muntlig eksamen! ODD

søndag 17. mars 2013

Vennligst kom med tilbakemelding angående samling 16.04

Hei!

Vi har mulighet til å tilpasse semesterplanen noe, i forhold til det som er satt opp. Vi ønsker derfor en tilbakemelding om hva dere synes om samlingen den 16/4.

Temaet er: "Dataspill i fritid og skole". Vi ba om muntlig tilbakemelding på dette på en samling, men siden noen ikke var der, kan alle her få muligheten til å uttale seg.

Det er fint hvis dere kan gi en tilbakemelding på følgende spørsmål:
  • Ønkser dere å beholde det oppsatte temaet, "Dataspill i fritid og skole", eller er det andre temaer dere ønsker i stedet?
Tilbakemeldingene skrives som kommentarer til dette innlegget.

Hilsen
Per Harald

fredag 15. mars 2013

Status arbeidskrav

Nå er det publisert en oversikt i Fronter (mappen "Fagstoff") som viser status på alle studentene i forhold til arbeidskravene (per 15.03.13).

Den vil bli oppdatert når fristen nærmer seg.

Det er noen som har en jobb å gjøre, så stå på :-)


Hilsen Per Harald

torsdag 14. mars 2013

Samling, 19.03.13

Semesterplanen er nå oppdatert og justert i forhold til denne samlingen.

Det er verdt å merke seg at de som deltar under denne samlingen, samtidig får bestått på arbeidskravet om wiki og samarbeidslæring.

De som ikke kan møte, får en oppgave knyttet til samme tema som må gjennomføres på egenhånd.

mandag 11. mars 2013

Eksamensdato: Innlevering av mappeoppgavene

Hei! Dere skal levere inn de tre mappeoppgavene i eksamensmappen innen
kl. 12.00 torsdag 2. mai. (Fristen er så tidlig på dagen for at vi skal kunne hjelpe dere, dersom noe går galt i innleveringen.)
Arbeidskravene skal være levert/ferdigstilt 26.april. ODD

tirsdag 5. mars 2013

Eksamensdato - muntlig eksamen

Vi har  fått beskjed fra Eksamenskontoret om at endelig eksamensdato for muntlig blir 4. -6- juni. Det blir lagt ut en navneliste etter hvert, men dere kan da også bytte innbyrdes. ODD

onsdag 27. februar 2013

Info om undervisning knyttet til interaktive tavler:
(Se også semesterplanen)
Tirsdag 5.3.: 17.15  - 20.00: Fellesundervisning for hele gruppa i Os Allé 9
Torsdag 7.3.: Studentgruppene arbeider lokalt med oppgaven. NB! Påmelding fra gruppene til workshop 12.3. innen fredag 8.3.13 med epost til odd.eriksen@hiof.no
Tirsdag 12.3.: 17.15 - 20.00: Workshop i det vanlige klasserommet. Odd og Hanne er veiledere
Torsdag 14.3.: Studentgruppene arbeider lokalt med oppgaven
ODD

onsdag 20. februar 2013

Angående forelesning, tirsdag 26.02

Minner om at semesterplanen er oppdatert med informasjon knyttet forelesningen 26.02.

onsdag 13. februar 2013

Mer om veiledning på internasjonalt prosjekt
Vi snakket litt om dette i går. Gruppene kan lage  individuelle avtaler med oss, også utenom de dagene som er satt av. Send oss en sms, så avtaler vi tidspunkt. Hvis dere ønsker veiledning på Adobe eller SKYPE på tirsdag og torsdag til uka, så er jeg tilgjengelig. Send en sms til 99281002, så kan jeg møte dere på Adobe eller SKYPE. Jeg kan også treffes på kontoret på dagtid fra tirsdag til fredag ODD

torsdag 7. februar 2013

Internasjonalt prosjekt:
Hvis gruppene trenger veildening om eTwinning eller hjelp til å finne eTwinningpartner, så kontakt Hilde Øen (Hilde.Oen@Rade.Kommune.no). Andre prosjekter kan ta kontakt med meg (odd.eriksen@hiof.no) for veiledning. Dere bør også legge inn info i googledokumentet vårt (https://docs.google.com/document/d/12_jBeVi5Zo9zbQP1BPo_KOIpCBEIfbdtgs5y6T5H_-s/edit) etter hvert som dere kommer i gang, slik at jeg kan se hvordan det går og kommentere det dere gjør der, også. ODD

torsdag 24. januar 2013

Angående blogginnlegg og kommentarer knyttet til arbeidskravet

Blogginnlegg og kommentarer dere produserer i ukesoppdragene, kan dere bruke som en del av arbeidskravet om blogg.

Da må dere poste en kopi på gruppebloggen og "underskrive" med navn(ene). Sett gjerne inn linken til den eksterne siden, slik at det går an å lese innlegget/kommentaren i kontekst.

lørdag 19. januar 2013

Angående samling 22.01.13

Semesterplanen er oppdatert med refleksjonsoppgaver og bakgrunnsstoff som det kan være nyttig å ha sett på før samlingen.

Vel møtt!

Per Harald

torsdag 17. januar 2013

Angående ukesoppdrag, uke 3:Testing av nettbaserte samskrivings- og kommunikasjonsverktøy

Nå er alle som var på samlingen (15.01.13), og satt seg opp på gruppe, blitt invitert inn i gruppebloggen via mailadressen dere oppga.

Jf. oppdraget på semesterplanen:

"Studentene tester nettbaserte samskrivingsverktøy og kommunikasjonsformer ved hjelp av verktøy som Adobe Connect, Skype, Fronter, Windows Live, Lync, Google Hangouts, Google Disk og evt. egne forslag. En kort evaluering av hvordan verktøyene fungerte og en vurdering av nytteverdien publiseres på gruppebloggen."

De som evt. ikke er lagt til, kan enten melde fra på perhvh(at)gmail.com, eller melde fra på neste samling, 22.01.13.

Per Harald