mandag 31. mars 2014

IKT og skoleutvikling

Forelesningen fra rektor Trond Gunnesen vil trolig vare til ca. 19.00. Etter det kan gruppene få veiledning av meg og jobbe med mappeoppgavene.ODD

torsdag 27. mars 2014

Eksamensinnlevering

Hei,
Det er laget eksamensinnleveringsmapper i Fronter. Mappene er åpne fra nå og  til 2. mai kl. 12.00. Dere kan endre på innholdet helt fram til mappene stenger. To av oppgavene er gruppeinnleveringer. Veiledning til gruppeinnlevering ligger som melding i Fronterrommet. ODD

onsdag 26. mars 2014

To viktige samlinger

Hei! Vi har to samlinger med gjesteforelesere foran oss nå: 27.3. skal doktorgradsstipendiat  Maja Michelsen snakke om elevers bruk av sosiale medier og spill i fritid og skole. 1.4. kommer rektor Trond Gunnesen fra Rød skole i Onsøy for å snakke om IKT og skoleutvikling: Hvordan kan skoler lykkes med integrering av digitale verktøy og medier i undervisning og læring? Begge disse samlingene er viktige som del av grunnlaget for samtaler på muntlig eksamen. ODD

mandag 24. mars 2014

Husk å lage et oversiktsdokument for arbeidskravet om "Bruk av refleksjonsblogg"


Når det gjelder arbeidskravet om «Bruk av refleksjonsblogg» er det fint om dere lager et dokument med lenke til blogginnleggene og de 10 kommentarene som dere har skrevet. Dette dokumentet kan dere laste opp under innlevering i Fronter. Det gjør det enklere for oss lærere å få oversikt over det arbeidet som dere gjør her.